متخصص در قطعات خودرو بیش از 13 سال تمام موارد 100٪ تحت qc قبل از تحویل سطح تکنولوژی ما مطابق با استانداردهای نقطه.


ظرفیت تولید مدیریت کارخانه Abbey 6s: 50000 عدد / ماه کارخانه بیش از 30000 مربع با 5 بخش کاری


دقت تولید خودکار دقت ماشینکاری بیش از 0.02 میلی متر دستگاه پولیش هوشمند است.

درخواست خود را ارسال کنید