Вести

  • Изложбата
    Изложбата
    TYJ активно учествува на домашни и странски изложби многу пати годишно, од една страна, за подобро да ги одржува и да им служи на лојалните клиенти на компанијата, од друга страна, преку изложбата да го зголеми препознавањето и довербата на новите клиенти во Силата на компанијата. Во исто време, да го проширите влијанието на брендот и да продолжите да иновирате за да бидете посилни и попрофесионални.
    септември 02, 2021

Испратете го вашето барање